Trang chủ » Phát huy mạnh mẽ vai trò của đối ngoại đa phương trong xây dựng và phát triển đất nước

Phát huy mạnh mẽ vai trò của đối ngoại đa phương trong xây dựng và phát triển đất nước

(Ngày đăng: 15-08-2014 05:58:10)
        
Sau một ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, chiều 12-8, tại Hà Nội, hội nghị Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách với Việt Nam đã bế mạc. Đây là hội nghị đầu tiên có quy mô toàn quốc bàn về đối ngoại đa phương, một bộ phận rất quan trọng của chính sách đối ngoại Việt Nam, đồng thời cũng là xu thế nổi bật của quan hệ quốc tế thế kỷ 21.

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu về đối ngoại đa phương và đại diện các ban, bộ, ngành, các chuyên gia, học giả trong cả nước cùng đại diện các địa phương đóng góp những ý kiến đầy tâm huyết. Nội dung thảo luận tập trung phân tích làm rõ những xu thế lớn của đối ngoại đa phương thế kỷ 21; thành tựu và bài học của đối ngoại đa phương Việt Nam thời kỳ đổi mới; những yêu cầu mới đối với đối ngoại đa phương Việt Nam và ASEAN... Các ý kiến trao đổi, đề xuất, gợi mở nhiều vấn đề lớn để các bộ, ngành xây dựng định hướng và triển khai hiệu quả hơn các hoạt động đa phương trong thời kỳ mới.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự hội nghị và phát biểu,  nhận định, đối ngoại đa phương ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đời sống chính trị - kinh tế - đối ngoại của thế giới và cũng là một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu. 			 Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu.

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đối ngoại Việt Nam, trong đó có đối ngoại đa phương đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trong quá trình tham gia và hội nhập vào đời sống quốc tế, Việt Nam luôn nhận thức rõ vai trò quan trọng của các thể chế và diễn đàn đa phương đối với các vấn đề an ninh và phát triển của khu vực và thế giới.

 

Đại hội lần thứ 11 của Đảng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng về tư duy đối ngoại. Chúng ta chủ trương “triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại” trên tất cả các kênh song phương và đa phương, dựa trên sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa ngoại giao Nhà nước - đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trên cơ sở các chủ trương lớn của Đảng và xu thế chung của thế giới, cần xác định đối ngoại đa phương là bộ phận rất quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam . Đối ngoại đa phương là phương tiện hữu hiệu để triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế. Các thể chế, các diễn đàn đa phương là nơi Việt Nam bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích an ninh và phát triển; nâng cao vị thế của mình trên cơ sở hài hòa với các lợi ích chung; cùng chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu và xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi trên cơ sở đề cao vai trò của luật pháp quốc tế. Đồng thời, đây cũng là nơi Việt Nam thể hiện tinh thần “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

 

“Trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của đất nước, đặc biệt trong tình hình biển Đông hiện nay, chúng ta cần coi trọng vai trò, tiếng nói của các thể chế, các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, của ASEAN, Phong trào Không liên kết ”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chính sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ của các bạn bè quốc tế tại các diễn đàn đa phương đối với lập trường chính nghĩa của Việt Nam đã góp phần quan trọng đề cao chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, các nguyên tắc ứng xử của khu vực, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

 

Cho biết đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức hội nghị toàn quốc để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đối ngoại đa phương và cũng là lần đầu tiên bàn về chủ đề này với sự tham gia, đóng góp của nhiều diễn giả hàng đầu của thế giới và Việt Nam dày dạn kinh nghiệm về đối ngoại và đặc biệt là đối ngoại đa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội nghị cùng các diễn giả, đại diện các tổ chức quốc tế thảo luận , tìm ra các biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh đối ngoại đa phương, phục vụ hiệu quả cho bảo đảm môi trường hòa bình và phát triển của đất nước trong thời kỳ chiến lược mới.

 

Thứ nhất, cần đề xuất những định hướng dài hạn cho đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội nghị cần làm rõ những yêu cầu, nhiệm vụ mới của đối ngoại đa phương, những thuận lợi và thách thức trong triển khai thực hiện.

 

Thứ hai, cần phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, cách thức phối hợp liên ngành trong hoạt động đối ngoại nói chung và trong triển khai đối ngoại đa phương ; khẳng định đ ây là thời điểm chúng ta cần và hoàn toàn có đủ điều kiện để chuyển mạnh từ tư duy “tham gia tích cực” sang “chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung”. Thủ tướng mong muốn Hội nghị sẽ thảo luận kỹ về phương thức xử lý hài hòa các mối quan hệ quan trọng, như mối quan hệ giữa lợi ích, quan tâm của Việt Nam với lợi ích, quan tâm chung của khu vực và thế giới; giữa lợi ích song phương với lợi ích đa phương; giữa lợi ích tổng thể với lợi ích của mỗi ngành…

 

Thứ ba, cần làm rõ những biện pháp để tăng cường thống nhất nhận thức và đồng thuận giữa các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân về tầm quan trọng của đối ngoại đa phương trong hội nhập quốc tế toàn diện phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Thứ tư, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế cần bàn sâu các biện pháp cụ thể nhằm xây dựng, kiện toàn các cơ chế phối hợp liên ngành và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao đa phương, phù hợp với chuyển biến của tình hình và đáp ứng nhu cầu mới của đất nước; đồng thời cần có biện pháp khuyến khích, tăng cường sự tham gia, đóng góp nhiều hơn của các cơ quan nghiên cứu, các địa phương, doanh nghiệp trong nỗ lực chung này.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, các bài học, kinh nghiệm, đề xuất và khuyến nghị tại Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam.

 

“Giai đoạn 10 - 20 năm tới rất then chốt đối với nước ta khi chúng ta nỗ lực hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, tham gia các liên kết kinh tế sâu rộng, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời hoàn tất nhiều cam kết quốc tế lớn có thời hạn vào 2015 – 2020 ”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Nguồn:
Tag: