Trang chủ » Điều chỉnh, bổ sung các khoản phí, lệ phí

Điều chỉnh, bổ sung các khoản phí, lệ phí

(Ngày đăng: 15-08-2014 06:06:32)
        
Phí và lệ phí là khoản thu đóng góp cho ngân sách, bình quân một năm thành phố thu gần 2000 tỷ đồng từ khoản thu này, bao gồm cả học phí, viện phí, giải quyết đáng kể nhu cầu chi. Tuy nhiên, theo thời gian, do có quá nhiều loại phí và lệ phí, một số khoản lạc hậu về mức thu, có khoản còn chưa thu được, ảnh hưởng tới số thu chung. Vì thế, điều chỉnh, bổ sung một số khoản phí, lệ phí là việc cần làm.

Nhiều khoản phí lạc hậu

 

Một số loại phí và lệ phí hiện còn chưa thu hoặc đã lạc hậu do chậm điều chỉnh như: phí trông giữ ô tô, xe máy; phí sử dụng bến bãi, mặt nước tại các bến thủy nội địa; phí sử dụng cảng cá; phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng... đã được cử tri và nhân dân phản ánh tới kỳ họp HĐND thành phố.

Phí sử dụng bến bãi, mặt nước tại các bến thủy nội địa đã lạc hậu, cần sớm được điều chỉnh.											Ảnh: Phương Duy

    Phí sử dụng bến bãi, mặt nước tại các bến thủy nội địa đã lạc hậu, cần sớm được điều chỉnh.    Ảnh: Phương Duy

Theo Sở Tài chính, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô hiện đang thực hiện theo Quyết định số 2052 ngày 29- 11- 2010 của UBND thành phố. Phí này được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 97 ngày 16- 10- 2006 của Bộ Tài chính.  Tuy nhiên, ngày 2- 1- 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02 có hiệu lực từ ngày 17- 2- 2014 thay thế Thông tư số 97. Theo đó, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô là loại phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh. Khoản phí này được xây dựng theo nguyên tắc: tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe không do nhà nước đầu tư, không quy định mức tối đa; các điểm đỗ, bãi trông giữ xe công cộng ngoài trời do nhà nước đầu tư, có quy định mức tối đa.  Như vậy, loại phí này cần được điều chỉnh cho phù hợp với quy định  mới và tình hình thực tế hiện nay bởi giá quy định đang rất thấp. Ví dụ: phí trông xe đạp thu 1000- 2000 đồng/xe, 2000- 3000 đồng/ xe máy, 10.000- 20.000 đồng/ xe ô tô…Song, các điểm trông giữ xe đều thu cao hơn mức quy định, gấp 2, thậm chí 3 lần, vừa không quản lý được, vừa gây bức xúc trong nhân dân. Tại Hải Phòng còn có khoản phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường hiện đang thực hiện thu theo mức thu tối đa quy định tại Thông tư số 97 từ năm 2006 của Bộ Tài chính và cũng trở nên lạc hậu, không phù hợp với thực tế. Đây cũng là khoản thu thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố cần được điều chỉnh cho sát.

 

Phí sử dụng cảng cá đang được thực hiện theo Quyết định số 01 ngày 6- 1- 2003 và Quyết định số 212 ngày 16- 12- 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu và quản lý sử dụng phí sử dụng cảng cá Ngọc Hải (quận Đồ Sơn); cảng cá Cát Bà (huyện Cát Hải) cũng cần có sự rà soát, điều chỉnh.

 

Nhanh chóng rà soát, điều chỉnh

 

Thực tế, nhiều khoản phí của thành phố đã bị bỏ sót quá lâu, khi tổ chức thu đạt hiệu quả cao. Đơn cử như khoản thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu phương tiện ra, vào cửa khẩu; công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu) mãi tới cuối năm 2013 mới được đưa vào khai thác. Việc thu khoản phí này dựa trên quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố. Chỉ qua 1 tháng cuối năm 2013 đã cho thấy hiệu quả từ khoản phí này và 7 tháng năm 2014 đã thu 143 tỷ đồng, khả năng năm 2014 hoàn thành chỉ tiêu 250 tỷ đồng. Như vậy nếu được nghiên cứu, tổ chức thu kịp thời khoản phí này sẽ tăng số thu ngân sách của thành phố.

 

Về một số khoản phí đã lạc hậu nêu trên, UBND thành phố giao các Sở Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính và các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất lập điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các loại phí, lệ phí, báo cáo UBND thành phố trong năm 2014 và 2015 để điều chỉnh, ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố. UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở GTVT cùng các ngành liên quan hoàn thành đề án về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến bãi, mặt nước tại các bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 100 ngày 3- 9- 2013 của Chính phủ, thành phố tạm dừng thu phí dừng, đỗ ô tô trên lòng, lề đường từ năm 2014. Thành phố đã chỉ đạo, giao Sở GTVT thực hiện rà soát lại các tuyến đường, lập đề án điều chỉnh, bổ sung phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường và gửi các ngành thẩm định, báo cáo UBND thành phố trong quý 3- 2014. Việc thí điểm thu phí sử dụng vỉa hè của quận Hồng Bàng cũng cần được sơ kết, rút kinh nghiệm và nếu hiệu quả sẽ triển khai sang các địa phương khác để tăng số thu.

 

Rõ ràng, còn nhiều khoản phí, lệ phí của thành phố chưa được quy định, bổ sung, điều chỉnh kịp thời, các ngành liên quan chưa tích cực tham mưu, đề xuất để sớm tạo nguồn thu. Trong khi ngân sách còn nhiều khó khăn, việc thúc đẩy thực hiện các khoản thu phí, lệ phí là cần thiết, đòi hỏi sự quan tâm, quyết liệt vào cuộc của các ngành liên quan để bổ sung nguồn thu ngân sách.

Nguồn:
Tag: